Betalning, av- och ombokningsregler samt hantering av uppgifter enligt GDPR

Så här betalar du

Betalning sker i samband med bokning via betalkort. Om något händer så att du inte kan delta i kurser får du pengarna tillbaka.

Om du saknar bokningsbekräftelsen kan det vara så att den hamnat i din spamkorg, annars kontakta oss på kurser@profylaxgruppen.com eller 08-758 02 10.

AnnasProfylax Grund- samt repetitionskurser är avdragsgilla som friskvård.

Hantering av uppgifter enligt GDPR

Som du säkert redan har hört träder den 25 maj 2018 den nya lagen GDPR i kraft i Sverige och övriga Europa. GDPR (General Data Protection Regulation) handlar om hur information som samlas in och behandlas och kan kopplas direkt eller indirekt till en person. 

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. När du anmäler dig till en av våra kurser sparas dessa i Boka direkts skyddade databas. Profylaxgruppen informerar via epost, efter din anmälan, i samband med ditt kursdeltagande. Som du säkert redan har märkt skickar jag efter kursen inga regelbundna nyhetsbrev. Då och då har jag skickat information om föräldraföreläsningar och dylikt. Vill du fortsätta få information om dessa? Då behöver du aktivt tacka ja till att finnas med i vårt kontaktregister. Webbkurserna administreras helt av Imcode och vi för inget eget register över dessa.

Vi har aldrig och kommer aldrig att föra dina uppgifter vidare.

Vi hoppas att du gärna vill fortsätta att bli uppdaterad kring tips och nyheter om våra kurser och utbildningar, föreläsningar och event. Du visar ditt samtycke genom att svara på detta mail med: ”Ja, tack, jag står gärna kvar i ert register.” 

Har du några frågor om vilka uppgifter som finns om dig i vårt register kan du alltid kontakta oss på kurser@profylaxgruppen.com eller 08 – 758 02 10. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. För att framföra klagomål kontakta vår kundservice på kurser@profylaxgruppen.com Vi raderar omgående dina uppgifter på begäran (givet att betalning är gjord för genomförda kurser).

Vänliga hälsningar

Anna Frisk

Profylaxgruppen

Vidare om hur vi behandlar dina uppgifter enligt nya lagen GDPR

Personuppgiftspolicy Profylaxgruppen i Sverige AB

Profylaxgruppen i Sverige AB (nedan kallad Profylaxgruppen), som är etablerade på Brötvägen 22 i Bromma (Stockholm) ansvarar för en korrekt behandling av personuppgifter som visas i denna sekretesspolicy.

Profylaxgruppen i Sverige AB kommer att hantera alla personuppgifter med största möjliga varsamhet.

Med personuppgifter menas uppgifter och data som direkt eller indirekt kan spåras tillbaka till dig och som lämnas över till oss. Vi använder personuppgifterna du har gett till oss, för vilket det var klart när ansökan om detaljer har lämnats till oss för bearbetning och lagring, för att informera dig om våra uppgifter och företagsverksamhet.

Profylaxgruppen i Sverige AB behöver dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med kurser och föreläsningar som du anmält dig till, för att kunna informera om kommande kurser och föreläsningar, för att genomföra administrativt arbete och för att kunna uppfylla juridiska krav i samband med företagets bokföring.

Hur länge sparar vi din persondata?

Profylaxgruppen i Sverige AB sparar inte dina personuppgifter längre än absolut nödvändigt än för syftet som uppgifterna är till för första början. Inom lagstiftningen finns flera villkor som skiljer på personuppgifter och/eller för vilken anledning som uppgifterna har samlats in.

När det gäller skattelagstiftningen finns det en retentionstid på sju år.

Att dela uppgifter med tredjeparter:

Profylaxgruppen i Sverige AB delar bara med sig av dina personuppgifter till tredje part ifall det är nödvändigt för att slutföra avtal och/eller företagsaktiviteter och för att ansluta sig till juridiska krav. Om nödvändigt sluter vi ett avtal med företag som hanterar de personuppgifter vi gett till dem, för att garantera minst samma säkerhet av dina personuppgifter som vi har. Profylaxgruppen i Sverige AB kan också dela din personliga data med andra individer. För det kräver vi ditt uttryckliga godkännande.

Dina rättigheter:

Du har rätt att begära att få granska dina personuppgifter och att motta en kopia, du har också rätt att begära en korrigering, ett tillägg eller borttagandet av dina personuppgifter.

Utöver det har du rätt att fråga efter att vi minskar användandet av dina personuppgifter, rätt att begära digitala data och rätt att föra över efterfrågade uppgifter.

När användningen av dina personuppgifter baseras på ditt godkännande, har du rätt att dra tillbaka detta godkännande utan att det skadar rättfärdigandet innan du har gjort tillbakadragandet. Du har rätt att motsäga dig användningen av dina personuppgifter. Din begäran kommer att hanteras i enlighet med GDPR.

GDPR anger bland annat att din begäran om borttagning inte kan beviljas om dessa uppgifter är nödvändiga för att genomföra ett rättsligt krav. Vi svarar på din förfrågan så snart som möjligt, men minst inom en månad. För att vara säker på att din begäran har gjorts av dig kan vi be dig om ytterligare information för att på så sätt säkerställa din identitet.

Vi vill också poängtera att du har rätt att skicka in dina klagomål till den nationella myndigheten som är ansvarig för personuppgifter.

Skydd:

Profylaxgruppen i Sverige AB kommer att hantera och skydda dina personuppgifter i överenstämmelse med GDPR och på ett resonligt och passande sätt. Detta för att förhindra missbruk, förlust, o-auktoriserad användning, eller olagliga ändringar i uppgifterna.

Om du misstänker att dina uppgifter inte hanteras korrekt eller om du misstänker missbruk, vänligen kontakta oss.

Automatiserat beslutsfattande:

Profylaxgruppen i Sverige AB fattar inte beslut som kan få (allvarliga) konsekvenser för människor på grund av automatisk bearbetning. Detta gäller beslut som fattas av dataprogram eller system utan mänsklig inblandning (till exempel medarbetare på Profylaxgruppen i Sverige AB).

Profylaxgruppen i Sverige AB använder inte Cookies via våra hemsidor. Om vi i framtiden väljer att göra det, kommer vi att be om din tillåtelse att använda dessa Cookies. Du kan enkelt radera dessa Cookies genom att använda en avstängning, om du redan har gett ditt tillstånd. Cookies kommer endast att användas för att registrera antalet besökare på webbplatsen.

Kontaktsdetaljer: Kontaktpersonen på Profylaxgruppen i Sverige AB som du kan kontakta heter Anna Frisk och han nås via email: anna.frisk@profylaxgruppen.com eller på telefon +46 8 758 02 10.
Ångerrätt och tidsfrist

Du har som köpare rätt att ångra köpet även efter det att kursen påbörjats och återfå det du har betalat. Du har som köpare rätt att ångra dig utan att ange varför, men kan behöva kompensera oss för den del av kursen som eventuellt redan har utnyttjats. Det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten som du som köpare kan ta det av på www.konsumentverket.se

Inom 14 dagar efter det att köpet har gjorts har du som köpare rätt att ångra köpet. Du får då alla pengar tillbaka. Du kan meddela oss på det sätt du själv väljer att informera oss, enklast via e-post till kurser@profylaxgruppen.com eller telefon 08-758 02 10. Vänligen informera oss även om till vilket konto du vill ha pengarna insatta.

Avbruten kurs

Om du avbryter din kurs efter det att kursen påbörjats, har du rätt återfå det du har betalat efter att ett skäligt belopp dragits av. Beloppet beror på om köpet hävs av en skälig eller oskälig anledning. En skälig anledning anses vara ex sjukdom eller brand i hemmet. Om kursen startat får du betala för det första tillfället men får tillbaka beloppet för följande tillfällen.

Om anledningen anses vara oskälig kan återbetalning utebli då vi inte har möjlighet att fylla platsen med en annan deltagare. I vissa fall kanske kostnaderna blir lika stora som kursavgiften. I andra fall går platsen kanske att fylla med en annan deltagare, eller att kostnaden för kursmaterial, fika mm blir mindre. Hur stor avbokningskostnaden blir får bedömas från gång till gång.

Vi förbehåller oss rätten att flytta/ställa in kursen om kursledaren blir sjuk eller om kursen inte fylls. Vi försöker alltid föreslå alternativa kursdatum under samma period.Vill ni också få en bra början på föräldraskapet?

Vill du få vårt nyhetsbrev - anmäl dig här:

Jag godkänner att min e-postadress lagras hos Profylaxgruppen.

 

Följ oss på facebook Gilla oss på facebook

Kurslokal
Katarinavägen 19, 2tr i Stockholm
(ATP Ateliers lokaler)

Postadress
Arkitektvägen 47
168 32 Bromma

Tel: 08-758 02 10   
Epost: kurser@profylaxgruppen.com

Vi nås säkrast på telefon mån-fre mellan kl 09.00-12.00. Din kursledares mobilnr hittar du på boknings-bekräftelsen.